2009

Gia Đình Là Số 1 – Phần 2 (2009)
8
126 Tập

Gia Đình Là Số 1 – Phần 2 (2009)

Gia đình là số 1 – Phần 2 – Hàn Quốc: Hai chị em, hai mươi hai và chín tuổi, sống cả đời với cha mình, ở sâu trong vùng xa mà ngay cả ...
Transformers: Revenge of the Fallen – Robot Đại Chiến 2: Bại Binh Phục Hận (2009)
6
Thuyết minh

Transformers: Revenge of the Fallen – Robot Đại Chiến 2: Bại Binh Phục Hận (2009)

Đã hai năm kể từ khi Sam Witwicky (Shia LaBeouf) và đội quân Autobot giải cứu loài người khỏi bọn xâm lăng Decepticon. Giờ đây Sam lại đang tất ...